จำหน่าย เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มงคล เบอร์สวย เบอร์เด็ด เบอร์ตอง เบอร์เรียง มีให้เลือก 50,000 เบอร์ ทุกเครือข่าย

Call Now: 089-3333-089

ขณะนี้มีเบอร์ในระบบ
51,556 เบอร์

 

หมายเลข 67 บ้านแตกสาแหรกขาด

 

     เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย เพราะเป็นเลขคู่ศัตรู ใช้จ่ายมากไม่สมดุลย์กัน มีคนคอยช่วยใช้ ตลอดถึงเรื่องคู่ครองคนรักก็ไม่สนใจ ผิดหวังเรื่องความรัก ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จึงเรียกว่าดาวคู่ขัดผัวขัดเมีย และขัดเงิน หมายถึงความตกต่ำในบั้นปลายชีวิต และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง คือโรคลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ถุงน้ำดี โรคนิ่ว และโรคไต สายตา

                                                                                                                                                                                           Credit by   

 

หมายเลข 67 พลังแห่งความผิดหวัง ทุกข์เศร้า   (อีกตำราหนึ่ง)

 

      เป็นเลขแห่งความผิดหวัง ทุกข์เศร้า เพราะดาวเสาร์ (7) รวมกันได้ 13 เป็นเลขไม่ดีอีก มองดูเป็นเลขครึ่งๆกลางๆ จะดีก็ไม่ใช่ จะร้ายก็ไม่เชิง เพราะมีทั้งดาวโภคทรัพย์และดาวแห่งทุกข์ และอุปสรรคมารวมกัน แต่ชีวิตมักพบอุปสรรคมากมาย จะผิดหวังในความรัก ครอบครัวจะแตกร้าว บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกันเอง อย่างรุนแรง จะตกต่ำในบั้นปลายของชีวิต ระวังอุบัติเหตุด้วย

ผลรวม 67

088-9696-696
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 39,999
087-4894-999
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 6,999
092-9974-999
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 7,999
08888-72-899
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
08888-4-7699
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
08888-7-8479
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
08888-6-7985
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
08888-7-6958
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
08888-7-6967
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
08888-7-6985
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
08888-7-6994
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
08888-4-9598
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
08888-76976
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
08888-6-8948
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
08888-7-8497
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
08888-6-8984
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
08888-688-94
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 5,999
093-897-7-987
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 999
095-88-777-97
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 999
094-989-9667
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
098-859-8785
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
098-865-9679
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
098-978-6794
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
099-297-6997
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
088-859-859-7
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,999
089-678-8894
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,999
089-686-6978
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,999
097-959-9478
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,999
097-986-6589
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,999
083-996-9689
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
092-889-6898
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
094-797-6799
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
095-889-6967
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
097-979-6578
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
099-7979-458
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
093-869-8897
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
094-698-9679
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
098-984-9398
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
098-986-6399
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
098-986-8991
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
098-995-6948
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
088-952-9989
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
093-869-896-9
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
094-698-9697
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
094-7979-598
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
094-878-8689
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
082-999-8679
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
093-869-9599
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
094-698-9688
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
098-8-399-399
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
095-992-9798
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,599
095-992-9699
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,599
082-999-8697
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
094-698-986-8
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
098-8787-5-87
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
099-7979-467
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
085-789-9768
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 5,999
088-9696-678
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 6,999
095-879-7976
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
095-896-4989
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
095-896-5997
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
095-896-4998
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
096-787-7995
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 799
0888-75-8869
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 899
094-8787-798
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 999
096-7879-759
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 999
095-8877-9-77
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
096-7879-975
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,599
096-965-6899
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 1,999
095-8877-99-5
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
0888-96-7984
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
096-8-589-859
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
095-887-8679
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
095-889-889-3
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,999
096-8-589-589
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,599
096-7879-768
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,599
096-7878-499
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
096-7879-678
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 5,999
096-7879-687
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 5,999
096-789-5977
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,599
096-789-5-797
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 2,999
096-789-5788
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 3,599
096-789-5869
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,599
096-789-5896
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
096-789-5986
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
099-9876-964
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,999
099-9876-469
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 5,999
096-789-5968
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 5,999
096-789-5887
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 6,999
087-686-9779
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 999
087-558-9889
ผลรวมเบอร์ 67
ราคาปลีก 4,599
include('inc-remark.php');?>